Speciální terapie podle Willyho Penzela


aktualizace 21. 11. 2017

Lektor

Speciální postupy podle Willyho Penzela vyučují MUDr.Zdeněk Šos se svojí manželkou, výbornou terapeutkou Zdenou Šosovou. MUDr.Šos je vedoucím lékařem soukromého rehabilitačního zařízení v Horšovském Týně. Do výuky začleňuje svoje třicetileté praktické zkušenosti, čímž obohacuje původní osnovy originálních německých kurzů. Je autorem knih "Meridiánová masáž - Akupunkt masáž dle Willyho Penzela (APM)" a "Baňkování a moxování pro maséry". Oprávnění pro výuku kurzů dle W. Pezela obdržel v Institutu Willyho Penzela v německém Heyenu, kde metodu studoval a je jediným akreditovaným lektorem v České republice. 

Kurzy jsou vhodné pro lékaře, fyzioterapeuty, maséry, kosmetičky i nadšené laiky. Doplňuje také znalosti absolventů Školy meridiánových masáží APM.


Přihlášky a informace o kurzech:

www.trezalka.cz       info@trezalka.cz            tel.: 604 294 047


Kurzy

termíny výuky
stav
místo

Škola Meridiánových masáží dle W.Penzela (APM)
druhá část


V pátek začíná výuka ve 14 hodin.

Tento kurz je určen pro absolventy první části Školy APM nebo pro absolventy dřívějšího cyklu Meridiánových masáží - část A.

přihláška a propozice ke stažení ZDE

29.9.-1.10.2017

volno

Praha 10
Toulcův dvůr

Pět elementů dle W.Penzela

VODA-DŘEVO-OHEŇ-ZEMĚ-KOV....jak harmonizovat jednotlivé orgány podle jejich příslušnosti ke konkrétnímu prvku - elementu.

Stručný obsah kurzu:
1. základní struktura pentagramu - pěti elementů
2. pravidla a vztahy mezi elementy v pentagramu
3. vztah konkrétního elementu k určitým orgánům lidského těla
4. výuka bodů, kterými lze ovlivnit zdravotní potíže
5. využití programu ACUM a pera ACUPEN při práci s pentagramem a s body elementů
6. podrobná diagnostika účastníků kurzu


Cena 3000 Kč


přihláška a propozice ke stažení ZDE
Příloha: plánek, jak se na místo dostanete.

25.-26.11.2017

volno

Praha 10
Atlantis

Mobilizační techniky dle W.Penzela

Netradiční mobilizace páteře, pánve a kloubů od Willyho Penzela jsou doplněny dalšími snadno využitelnými metodami, které se osvědčily MUDr.Šosovi v jeho dlouholeté rehabilitační praxi.

Stručný obsah kurzu:
- páteř z energetického hlediska, souhlasné body podél páteře
- energeticky funkční koncept léčení páteře a kloubů
- vyšetření pohybového ústrojí
- mobilizační techniky pro páteř, pánev, klouby
- specifické klinické obrazy (např. skolióza, Bechtěrev, Scheuermann)


Cena 3000 Kč


přihláška a propozice ke stažení ZDE
Příloha: plánek, jak se na místo dostanete.


27. - 28. 1. 2018

volno

Praha 10
Atlantis

(Obsah celého dřívějšího cyklu kurzů naleznete zde)

O Škole meridiánových masáží dle W.Penzela - APM

Meridiánová masáž dle Penzela - APM je kvalitní náhradou akupunktury. Je jednoduchá. Díky propracované metodice ji lze již po šesti vyučovacích dnech používat v praxi. Výuka je pro lepší zapamatování učiva rozdělena do dvou víkendů.

Ve Škole APM se vyučují základy čínské medicíny, popis meridiánových drah a praktické nacvičení jejich masáží, ošetření jizev, základní pravidla energetiky s využitím při masáži, vyrovnávací masáž v teorii a praxi, umístění a funkce důležitých regulačních bodů v teorii a praxi, uvolňující léčení pomocí jin tahů, péče o těhotné a příprava k porodu, energetické léčení kloubů, fyzikální terapie z energetického hlediska.

Člověk je složitým systémem, který je schopný samostatné regenerace. Vše pracuje bezchybně, pokud je zaručeno proudění životní energie v meridiánech. Při blokádách toku energie vlivem stresů, stravy a úrazů dochází k zatížení orgánů, které může vyústit v onemocnění. A naopak, každá porucha funkce organismu se projeví narušením toku energie v meridiánech. Této vzájemné vazby využívá východní medicína pro zjištění nesrovnalostí již před vypuknutím nemoci, k jejich odstranění a k léčení.

Willy Penzel, německý autor metody Meridiánoých masáží převzal z východní medicíny hlavně učení o energii. Tím celý systém zjednodušil a učinil srozumitelným a přehledným. Zjednodušil také vedení některých základních meridiánovch drah.

Pracujeme-li pouze s body jako například akupunktura, je efekt rychlý, ale většinou krátkodobý. Penzel je toho názoru, že je nejprve vhodné připravit celý energetický oběh pomocí masáže. Až po uvolnění překážek oběhu energie vše doladit aplikací bodů. Můžeme si to přirovnat k situaci, kdy se snažíme rozsvítit žárovku a kabel ve zdi bude přerušený. Pokud si představíme vypínač jako akupunkturní bod, k rozsvícení žárovky nedojde, protože dráha - kabel není v pořádku. 

Meridiánová masáž je účinná a jednoduchá na učení. Je koncipována tak, aby ji byl schopen úspěšně zvládnout „západní“ student, bez předchozích znalostí orientální medicíny. Nad vchodem Institutu W.Pdenzela v německém v Heyenu visí nápis "Zachovejte APM vždy jednoduchou!".

V České republice s velkými úspěchy praktikují meridiánovou masáž desítky MUDr. Šosem vyškolených lékařů, fyzioterapeutů, zdravotních sester, kosmetiček a masérů. K výuce se často hlásí i laici, kteří chtějí používat meridiánovou masáž pro rodinné příslušníky.

Praktická část výuky probíhá na masážních lehátkách.

Každý účastník obdrží zdarma atlas meridiánů a další výukové materiály.

další informace o metodě  


Místo konání kurzů

Takto se dostanete na Toulcův dvůr na Praze 10, kde se kurzy konají

Meridiánová masáž je vhodná

obecně pro všehchny klienty, jimž byla dopuručena fyzikální léčba nebo akupunktura.

Úspěšně se požívá  ke zlepšení v těchto případech:

- onemocnění respiračních cest
akutní sinusitida, akutní rhinitida, onemocnění z nachlazení, akutní tonsilitida, akutní bronchitida, astma bronchiale
- oční onemocnění
akutní konjunktivitida, centrální retinitida, myopieu dětí, katarakta

- onemocnění ústní dutiny
bolesti zubů, bolesti po extrakci zubu, gingivitis, akutní a chronická pharyngitis

- onemocnění gastrointestinálního traktu
esophagus a kardiospasmus, singultus, gastroptóza, akutní a chronická gastritida, hyperacidita žaludecní, chronický ulkus duodena, akutní achronická colitida, akutní bakteriální dyzentérie, obstipace, diarhoe, paralytický ileus

- neurologická a ortopedická onemocnění
Bolesti hlavy, migréna, neuralgie trigeminu, paréza nervi facialis, parézy po cévních onemocněních mozku, periferní neuropatie, poliomyelitida, neurogenní dysfunkce močového měchýře, enuresis nocturna, interkostální neuralgie, syndrom rameno-ruka, periarthritis humeroscapularis, tenisový loket, ischialgie, lumbalgie, revmatoidní artritida.

Minulé kurzy APM

Kurz
info
místo

APM, cyklus 2014 / 2015

<foto z cyklu>

Praha 

Konference APM k 15. výročí výuky Meridiánových masáží v Čechách 4.9.2013
Setkání bylo zaměřené na výměnu praktických zkušeností a novinky, které nebyly na kurzech.


Praha 10
Atlantis

Setkání s diagnostickým systémem ACUM
15.9.2014


Praha 10
Atlantis

APM, cyklus 2011 / 2012

<foto z cyklu>

Praha 

APM, cyklus 2010 / 2011

reportáž z cyklu


fotky z kurzu A

Praha 10
T.dvůr

APM, cyklus 2009 / 2010

reportáž z cyklu

Praha 10
T.dvůr

APM, cyklus 2008 / 2009

fotky z kurzu D

fotky z kurzu A

Praha 10
T.dvůr

APM, cyklus 2007 / 2008

fotky kurz D

fotky kurz C

fotky kurz A2

fotky kurz A1

Praha 10
T.dvůr

NahoruÚvodní strana