Obrázky z kurzu

Meridiánové masáže APM - kurz A
7.-9.12.2007

Na tento kurz jsem byl hodně zvědavý a zároveň se těšil. Přeci jenom není příliš obvyklé, aby alternativní metodu přednášel MUDr., s panem doktorem Šosem jsem se před začátkum kurzu neviděl a vše bylo domluvenou pouze přes telefon a mail a v neposlední řadě mě metoda hodně zajímala. Výsledek předčil očekávání. Kurz byl výborný po odborné stránce i po lidské. I když účastníkům nedali pan doktor a jeho manželka prakticky vydechnout, našel se čas na hřejivá slova i legraci. Jak se stalo zvykem, nezaháleli ani koncovky. Symbolické bylo i to, že přijeli úplně všichni přihlášení, prakticky z celé republiky. Příští kurz A v únoru rozhodně absolvuji jako účastník.


zahájení kurzu

odborný výklad MUDr. Šose

paní Šosová vedle praktických ukázek kontrolovala zdárný průběh a pomáhala účastníkům

záverečný koncert na koncovky s přispěním kostlivce Kryšpíny.

 

připravil Miroslav Ešner

 

Nahoru