Eliminace AUTISMU metodou CEASE

Metodu CEASE (Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression) vypracoval holandský homeopat Tinus Smits. Umožňuje plný návrat autistů a podobně poznamenaných dětí (ADHD, disfunkce) zpět do reálného života. Tinus vrátil všech 300 autistů a podobně poznamenaných dětí (ADHD, disfunkce) s kterými pracoval do normálního života. Zcela kompletně až na několik výjimek, u kterých nebylo k dispozici dostatek informací o minulosti klienta. Podkladem pro hodnocení úspěšnosti bylo vyjádření rodičů.

Základem metody je detoxikace od vlivů, které působily během prvních let života dítěte, při těhotenství, ale i před početím.

Detoxikaci provádí pomocí homeopatik a izopatik ze substancí, které poškození způsobily. Podle jeho zkušeností má největší vliv očkování, léky včetně antibiotik, nosní a astmatické spreje a další medikamenty, ale mohou to být i látky z umělých hmot a další chemie. Zhoršování stavu postupně narůstá a poslední kapkou, která provede překlopení je obvykle očkování. Postupné projevy jsou zřetelné, ale často si lidé souvislost s očkováním a toxiny neuvědomí. Jsou to například: opožděný vývoj a řeči, astma a dechové problémy, alergie, kožní problémy, hypermobilita, sociální problémy, problémy s pozorností a další.

Detoxikace je podpořena zvýšenou výživou pro mozek, antioxidanty a dalšími homeopatiky. Probíhá na několika úrovních, hlavně energetických, protože poškozující substance zanechají otisk v mozku a energetickém a informačním poli bytosti. Tento otisk se bez použití informační homeopatické léčby identifikuje a odstraňuje velmi obtížně.

Podle slov T. Smitse návrat lze uskutečnit v jakémkoliv věku, protože mozek není zničen, pouze je jeho funkcionalita zablokována. Proces návratu trvá podle složitosti případu několik měsíců až let. Mohou se objevit čistící eliminace (např. horečka a průjem - jako při každé větší detoxikaci), které je nutné nechat doběhnout a nezastavovat je medikací. Je důležitá spolupráce s homeopatem.


Na základě knihy T.SMITS: Autism Beyond Despair -CEASE therapy zpracoval
Ing. Miroslav Ešner, www.trezalka.cz

  Z A V Ř Í T