Metoda Ludmily Mojžíšové


LUDMILA MOJŽÍŠOVÁ

se narodila 25. října 1932 v Užhorodě. Dětství a mládí prožila s rodiči a bratrem v Opočně ve východních Čechách. Absolvovala rodinnou školu a střední zdravotní školu. Po ukončení studia pracovala jako sestra na transfuzní stanici v Pardubicích. V roce 1955 se přestěhovala do Prahy, kde začala působit na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy nejprve jako zdravotní sestra ve výzkumném ústavu tělovýchovy, později jako asistentka oddělení rehabilitace na katedře tělovýchovného školství a zdravotní tělesné výchovy.
Celý svůj život zasvětila odstraňování zdravotních potíží a bolestí pohybového ústrojí. Velkým přínosem byla také její osvětová činnost v oblasti prevence funkčních poruch pohybové soustavy.
Její celoživotní systematická práce v oblasti léčebné rehabilitace vyústila ve vyvinutí úspěšné rehabilitační metody na odstraňování některých druhů ženské i mužské sterility. Své bohaté zkušenosti a poznatky předávala jak studujícím rehabilitace, rehabilitačním pracovníkům a lékařům, tak sportovcům a trenérům.Významná byla její činnost v oblasti sportu. Zejména v letech 1978 až 1988 nechyběla na významných evropských a světových soutěžích, včetně olympijských her. Její tvůrčí činnost zastavila těžká choroba, která jí znemožnila dokončení dalších započatých prací. Paní Ludmila Mojžíšová zemřela 3. ledna 1992.

PhDr. Jarmila Novotná

Přímým pokračovatelem díla Ludmily Mojžíšové je PhDr.Jarmila Novotná, která má na svém kontě již přes 900 narozených dětí, napravovala bolavá záda, pomáhala lidem s vyhřezlými ploténkami, artrózami kyčlí, skoliózami, nepravidelnou menstruací, vadným spermiogramem a dalších problémech spojených se svalovou disbalancí. Založila a dlouho řídila nestátní akreditované centrum Titan v Pardubicích a vedla akreditované kurzy metody Mojžíšové.  Je uznávánou pokračovatelkou odkazu Ludmily Mojžíšové. S Centrem Třezalka spolupracovala několik let jako lektor kurzů cvičení podle Mojžíšové.

 

Ukázky z její knihy Metoda Ludmily Mojžíšové

Pojďme si shrnout, která trápení způsobená naší nedobrou svalovou kondicí můžeme cvičením a mobilizacemi dle Mojžíšové zásadně ovlivnit:

- Funkční vertebrogenní potíže - troufám si tvrdit většinou až ze100 procent na úplné vymizení potíží a bolestí i u lidí s dlouhodobými, letitými potížemi.

- Vertebrogenní potíže na podkladě strukturálních změn - cvičební sestava přinese úlevu od bolestí jistě větší než 70-80 % (vyhřezlé ploténky meziobratlové, Schoermannova choroba, Bechterevova choroba, artrotické nárůstky na páteři, skoliotické držení, zvýšená lordóza či kyfóza), i když změny strukturální samozřejmě neodstraní.

- Skolióza u dětí mladších patnácti let- zásadní ovlivnění,kombinované s cvičením podle Schrotové, vede vždy k úspěchu a melo by být preferováno před šablonovitým přístupem mnohých pracovišť, která děti "uzamykají" do korzetu a krunýřů a cvičení nepovažují za prvořadý, tedy podstatný krok k nápravě skoliózy a s ní souvisejících potíží, které si jedinec přenáší i do dospělosti.

- Coxartrózy, tedy artrózy kyčlí - vytvoření dokonalého svalového aparátu pomáhá jedinci s těmito problémy od bolestí, zkvalitňuje život.

- Bolesti kostrče, zevních pohlavních orgánu, bolest při pohlavním styku, anorgasmie. Absence menstruačního krvácení u mladých dívek, řešená většinou jen hormonálně, cvičení dle Mojžíšové je úspěšné více než u 60 procent cvičících děvčat.

- Nepravidelné menses.
- Bolestivé menses.
- Neprůchodnost vejcovodu.
- Obrácená poloha dělohy.
- Hypoplazie dělohy (malá, nevyvinutá děloha), 100% úspěšnost.
- Opakované potraty.
- Snaha o koncepci (početí).
- Zlepšení nálezu patologického spermiogramu.
- Obstipace, tedy zácpa spastického typu.
- Pomočování u žen- 100% úspěch v odstranění potíží, samozřejmě je-li nepřítomna jiná strukturální choroba. V době těhotenství, kdy se sestava s jemnými úpravami cvičí po celou dobu, usnadňuje cvičení porod a ovlivňuje jeho rychlý a zdárný průběh.

Kterákoliv z výše jmenovaných diagnóz musí být konzultována s lékařem. Ostatně fyzioterapeut, který vás cviky naučí a ke kterému budete docházet na mobilizace, vás jistě takto bude instruovat. Součinnost a spolupráce fyzioterapeuta s lékařem je nutná.

-----------------------------------------

Žena,která přichází s více problémy, nepravidelnou menstruací, jedním chybějícím vaječníkem, neprůchodnými vejcovody a podobně, cvičí úměrně déle k těmto nálezům. Úspěšnost početí a donošení zdravého dítěte cvičením a mobilizacemi dle Mojžíšové je pro ženy, toužící po dítěti, zhruba 34 procent. Toto číslo je však značně zkreslené, neboť procentuální úspěšnost se počítá ze 100 přijatých žen do léčby metodou Mojžíšové, ale ne všechny ženy, i s vysokou motivací příchodu dítěte na svět, dokážou cvičit denně až dva roky, jak doporučovala paní Ludmila, a se cvičením přestávají dříve.
Také úspěšnost mužů, cvičících pro zlepšení spermiogramu, je odvislá nejen od jejich snažení, ale i od patologie nálezu.
Když paní Ludmila ještě pracovala na FTVS,výsledky její práce s muži na poli jejich plodnosti dosahovaly u oligospermie zlepšení až ve 37 procentech. Během posledních 10 let ukazují vyšetření mužů, že míra jejich plodnosti se stále snižuje. Na vině je nedostatek pohybu, vliv stále se horšícího životního prostředí, stres a výživa, stejně jako nedostatek soukromí pro mladé manžele.
Lékařská věda dokáže dnes zázraky umělých oplodnění, neboť příčina neplodnosti není pochopitelně vždycky jen v nedostatku pohybu a nedobrých vztazích svalového korzetu kolem pánve, který způsobuje snížení metabolismu v malé pánvi, ale mohou to být i další okolnosti, které musí řešit manželský pár s odborníkem, lékařem gynekologem a dalšími specialisty. Rozhodne však i muž toužící po dítěti by měl pohybovou léčbu zahájit a celý pár by měl přijmout pravidla zdravého životního stylu bez cigaret, alkoholu, s dostatečným časem na odpočinek, cvičení a pobyt v přírodě. Správný pohybový
režim považují za prvořadý všichni odborníci, kteří se sterilitou mladých manželu přicházejí do styku stále častěji a častěji.

Ostatně již v roce 1991 uznal ministr zdravotnictví Bojar metodu Mojžíšové jako metodu první volby pro léčbu funkční ženské sterility.

Knihu Metoda Ludmily Mojžíšové vydalo Nakladatelství XYZ s.r.o. v roce 2007www.trezalka.cz