Reportáž z konference APM 2013

1. konference Akupunkt masáže APM v ČR, Praha
14. 9. 2013, Praha 10

14 září 2013 proběhla první konference Akupunkt masáže APM (dříve meridiánové masáže)
v Čechách. Pořádalo ji Centrum Třezalka společně s MUDr. Zdeňkem Šosem, který je autorizovaným lektorem metody pro Čechy a vyučuje ji 10 let. Konference proběhla v reprezentativních prostorách firmy Atlantis Telecom v Praze Hostivaři.

Cílem byla hlavně výměna zkušeností a novinky v oblasti akupunkturních masáží APM.

Konferenci zahájil MUDr. Šos poděkováním tvůrci metody Willimu Penzelovi a Mgr.Helena Šosová-Bultasová, která představila nejnovější trendy v hledání spojitostí mezi východním a západním konceptem medicíny.

V dalších příspěvcích se ukázalo, jak účinná metoda APM je, obzvlášt pokud je doplněna celostním přístupem k léčení. Například Ivona Barnetová z Olomouce v ní nalezla pojítko mezi fyzickým a psychickým způsobem léčby. Pomocí APM se jí daří mimo jiné úspěšně léčit neplodnost.

Zajímavý byl příspěvek Mgr. Vojtecha Roháče, shodou okolností také z Olomouce s názvem
„Energetické formovanie ľudského tela„. Zaměřil se v něm na vývoj dítěte od početí do věku 10 měsíců.

                                                                                                                                 

1. konference APM v ČR


Hana Samková vylíčila svojí cestu životem s APM a s výsledky, kterých dosahuje. Snaží se o celostní přístup ke klientovi kombinovaný s dalšími metodami (například reflexní terapií).

Zajímavým zpestřením programu bylo setkání s Mgr. Klárou Bubeníčkovou, která představila reflexní terapii podle Hanne Marquardt.

Celostnímu přístupu odpovídalo i občerstvení, připravené podle zásad zdravé výživy, o které se postarala Ivana Ešnerová.

V závěrečné diskusi se potvrdil trend k celostnímu náhledu na léčení. Diskuse byla velmi zajímavá, bohužel pokročilý čas připomněl, že je zapotřebí pomýšlet i na odjezd domů. Účastníci totiž přijeli z celé republiky, Slovenska i z Rakouska.
Někteří z účastníků využili možnosti seznámit se následující den s diagnostickým systémem ACUM, který vznikl na základě spolupráce mezi MUDr. Šosem a Centrem Třezalka.

připravil Miroslav Ešner