Obrázky z kurzu

Návrat koncovky aneb zdravé muzicírování
9.-11.5.2008

Po pátečním seznámení s nástroji a ochutnávce hry následovaly dva dny plné hudby, pohody a relaxace. Přispělo k tomu i slunečné počasí, které jsme si objednali. Byli přibližně stejným dílem zastoupeni pedagogové i nepedagogové, na seminář zavítali i dva muzikoterapeuti. Účastníci se sjeli z různých míst republiky, díky jednomu ze Slovenska byl vlastně seminář mezinárodní. Víkend utekl jako voda a v neděli jsme zjistili, že se nám nechce skončit. Domů jsme si odvezli diplomy a sluníčko v duši.

Velké poděkování patří lektorům Petrovi Bronišovi a Pavle Skálové, kteří dokázali s úsměvem hravou formou naučit účastníky hrát na netradiční nástroje, používat je pro skupinové hraní a předat velké množství vlastních zkušeností. Rychlost osvojení hry byla podpořena rozdělením účastníků při nácviku do dvou skupin. Všechny nástroje byly zajímavé, koncovky se opět osvědčily jako spojující prvek.

Ohlas od účastníka kurzu:

Ahoj :-)
kurz probíhal v krásné přírodě s užasnými lidmi a ve spojení s kouzelnýmy tóny nejen nástrojů, ale i chutí, vše dokonale ladilo. Co budu povídat, stejně to je slovy nepopsatelné a vše zní jako klišé, zkrátka, doporučuji prožít všem lidem. Získala jsem zde mnohé nejen pro profesní, ale i pro soukromý život. Ještě si dovolím malé varování, úsměv na tváři a rozehřáté srdíčko jsou vedlejšími účinky nejen v průběhu kurzu, ale i po něm, takže užívat po velkých kapkách... Silně návykové. Alenka

PS: děkuji za třezalkový olej, kudy chodím, doporučuji.

 

 někdo také musí pracovat
zapsal Miroslav Ešner