Obrázky z kurzu

Meridiánové masáže APM - cyklus 2009 až 2010
lektor MUDr.Zdeněk Šos s asistencí manželky

Vybral jsem několk obrázků z celého cyklu 4 kurzů. Přestože MUDr. Šos pilně zaměstnával účastníky množstvím informací a praktického procvičování, atmosféra byla úsměvná a našel se čas na zábavu. Dalo by se říci, že o sobotních večerech probíhal druhý cyklus kurzů, kde se účasníci kurzu učili hrát na koncovky a bubny, tančit slovanské divotance, kruhové tance (pod vedením Dany Jirkalové) a shlédli ukázky orientálních tanců. A samozřejmě nelze zapomenout na tradiční tai-či se Zdenkou Šosovou.

Kurz je obohacen o bohaté zkušenosti MUDr. Šose a je rozšířen o výuku moxování, tapingu a účinných mobilizačních technik.

-------- kurz A - říjen 2009 --------

Ivana
kurz A1, říjen 2009
kurz A - říjen 2009
kurz A - říjen 2009

---------- kurz A2 - leden 2010 --------

kurz A2 - leden 2010

kurz A2 - leden 2010
kurz A2 - leden 2010
kurz A2 - leden 2010
kurz A2 - leden 2010

-------- kurz B - únor 2010 --------

kurz B - únor 2010

kurz B - únor 2010
kurz B - únor 2010
Tai-či se Zdenkou o přestávce 

kurz B - únor 2010
sobotní večerní šou

-------- kurz C - duben 2010 --------

kurz C

kurz C
kurz C
ukázka orientálního tance od Verči

kurz C
večerní společné hraní a výuka divotanců

kurz C

-------- kurz D - závěrečný ---------

kurz C
začátek kurzu
kurz D
kurz D
kurz D
kurz D
kurz D
takhle tancuje účastnice kurzu Blanka
kurz D
rozcvička s Danou Jirkalovou

kurz D
sobotní kruhové tance
kurz D
a předání diplomů po vykonané zkoušce na závěr kurzu


připravil Miroslav Ešner