Věstník Třezalky

Dobrý den,
v letním horku posíláme další informace o programu Centra Třezalka. Upozorňuji na konferenci APM, která je v naší republice poprvé a slibuje zajímavý program.

Vysokým standardem jsou kurzy z dílny Evy Nebeské - unikátní metoda uvolňování spoušťových bodů a metodika reflexní lymfatické masáže na ploškách nohou, dostupná i laikům.
Přejeme Vám příjemné prožití léta a na shledanou na podzim.  
Z
a Centrum Třezalka Miroslav Ešner

 

Obsah: Konference APM ..2 / Popis kurzů ..3 / Lymfa ..4 / Systém ACU-M ..5 / Pozvánka na vernisáž cesty..6

 Aktuální masérské kurzy podzim 2013

Konference APM – akupunt masáže dle W.Penzela (neboli meridiánové masáže)

14. září 2013    zve Vás MUDr. Z. Šos a Centrum Třezalka             600 Kč

Výuka této metody probíhá v Čechách již 15 let a APM prokazuje dobré výsledky, srovnatelné s akupunkturou. Je to příležitost k setkání těch, kteří metodu v praxi používají a příležitost pro nové zájemce, dozvědět se o praktickém využití meridiánových masáží a novinkách v oboru. Je zajištěn bohatý odborný program. Konference proběhne v Praze 10 v reprezentativních prostorách firmy Atlantis. Bude možné si zakoupit chutné občerstvení podle zásad zdravé výživy.
Na konferenci je zapotřebí rezervace dopředu.

Setkání s diagnostickým systémem ACU-M

15. září 2013     zve Vás MUDr. Z. Šos a Centrum Třezalka           200 Kč

Diagnostický systém ACU-M po vykročil do světa. Zveme Vás na setkání s tvůrci přístroje a se systémem samotným. Na programu bude seznámení se systémem, novinky, způsob práce, vyhodnocení a návrh terapie a zajímavé případy. Pro zájemce je připravena diagnostika přístrojem za zvýhodněnou promo cenu. Na akci je zapotřebí rezervace dopředu.

Akce proběhne v Praze 10 a bude možné si na ní zakoupit občerstvení.

Reflexní lymfatická masáž na ploskách nohou (RLM)

19. – 20. října. 2013   lektor: Mgr. Jaromír Vladyka                    2900 Kč

RLM je jemná a účinná metoda čištění celého lymfatického systému prováděná přes reflexní zóny na ploskách nohou. Není tak razantní jako manuální lymfodrenáž, ale působí dlouhodoběji a více stimuluje tělo k čištění. Masáž je vhodná jako prostředek pro uzdravování i pro kosmetické účely.

Spoušťové body v reflexním systému

2. – 3. listopadu 2013   lektorka: Mgr. Eva Nebeská                    2900 Kč

Ošetřování spoušťových bodů pomocí reflexního systému nohy a ruky je nová metoda z dílny Evy Nebeské. Obsahem kurzu je najít spoušťové body, které zapříčiňují bolesti svalů, uvolnit je na jejich reflexních obrazech na ruce, odhalit špatné pohybové návyky, které je způsobují a navrhnout autoterapii na doma – uvolňování bodů a protahovací cvičení.

Metoda Akupunkt-masáže podle Williho Penzela (APM)

29. listopadu – 1. prosince 2013 
lektor: MUDr. Zdeněk Šos, asistence: Z. Šosová                          3250 Kč

Metoda APM je známá v zahraničí v německy mluvících zemích, kde je běžně v nabídce všech lázní a většiny masérských pracovišť pod názvem APM nach W. Penzel. Po třídenním kurzu lze metodu plnohodnotně používat v praxi. Jde o rychlý vstup do světa východní medicíny. Pokračovací kurzy proběhnou na jaře 2014.

Konference APM

(k 15. výročí výuky Meridiánových masáží v Čechách)

14. září 2013 v prostorách firmy Atlantis Telecom, Štěrboholská 1427/55, Praha 10

Setkání je zaměřeno na výměnu praktických zkušeností a novinky v APM.

Začátek: 10:00, předpokládaný konec: 18:00, přestávka na oběd nebo občerstvení: 13:15 – 14:00

Program

Doc.MUDr.Dobroslava Jandová, CSc., přednostka rehabilitační kliniky FN Praha Vinohrady

            bude upřesněno

MUDr. Zdeněk Šos

Použití masáží a bodů při APM

Význam APM krému a možnosti jeho využití

Pět elementů

Ivona Barnetová

Praktické použití APM při léčbě neplodnosti, depresí a stresu, bolestí zad

Mgr. Vojtech Roháč

Energetické formovanie ľudského tela

• energetický vývoj  embrya

• energia, hmota a ich vzájomné duchovné pôsobenie

• o možných plodových toxínoch

• energetický vývoj a vznik energetických dráh v prvých 10 mesiacoch

Rostislav Merta

Aplikace a výsledky APM v praxi

Diskuse

Prostor na vaše dotazy a sdílení zkušeností.

 

Konference je určena pro absolventy kurzů Meridiánových masáží a pro nové zájemce o tuto metodu.

Je zapotřebí včasná rezervace místa.

Na akci bude zajištěno občerstvení podle zásad zdravé výživy (chutné a za rozumné ceny) a zdarma.bancha čaj a krystalová voda. Je možné si nechat udělat kafe nebo jiný čaj. Pokud Vás občerstvení nebude stačit, je zapotřebí na oběd dojet autem, nejlépe do Europarku ve Štěrboholech.

Účastnický poplatek 600Kč, účastníci mají zdarma vstup na následující „Setkání se diagnostickým systémem ACUM“.

Zvou Vás MUDr. Zdeněk Šos a Centrum Třezalka.

 

Setkání s diagnostickým systémem ACUM
15. září 2013 v prostorách firmy Atlantis Telecom, Štěrboholská 1427/55, Praha 10

Začátek: 10:00, předpokládaný konec: 15:00

Program:

- seznámení se systémem, novinky
- způsob práce, vyhodnocení a návrh terapie
- zajímavé případy
- pro zájemce diagnostika přístrojem za zvýhodněnou promo cenu.

Bude si možné zakoupit občerstvení podle zásad zdravé výživy.

Účastnický poplatek 200Kč, pro účastníky předchozí konference APM zdarma.
Je zapotřebí rezervace místa.

Popis kurzů

Reflexní lymfatická masáž na ploskách nohou (RLM)

 

Reflexní lymfatická masáž je metoda stimulování oběhu lymfy reflexně – přes reflexní plošky na ploskách nohou. Vychází z reflexních masáží Hanne Marquardt a vypracovala ji Mgr. Eva Nebeská. RLM je jednoduchá, účinná, příjemná pro klienta i maséra, podporuje oběh lymfy, odvádění toxických látek z těla, posiluje imunitu a zlepšuje psychický stav. Součástí metody je reflexní stimulace důležitých orgánů, především srdce a ledvin, které jsou odpovědné za odvod škodlivin. Předností RLM jsou její dlouhodobé účinky a možnost působit na ty části těla, které jsou jinak pro klasickou lymfodrenáž nedostupné (sádra, zranění, poškození kůže).

 

Reportáže z kurzů: http://www.trezalka.cz/menu-zajimavosti.html

 

Lektor Mgr. Jaromír Vladyka má dlouholeté pedagogické zkušenosti a spolu s Mgr. Evou Nebeskou metodu Reflexní lymfatické masáže stále zdokonalují. Lektor kursů v oblasti fyzioterapie a psychosomatiky.

 

Kurz Spoušťové body v reflexním systému

 

              

                           

Spoušťové body, anglicky trigger points, jsou místa ve svalech se zvýšeným napětím, která bývají odpovědná nejen za místní bolest, ochablost nebo omezení pohyblivosti, ale i za bolest přenesenou často do vzdálené části těla. Při vzniku spoušťového bodu, když nedojde k jeho odstranění, tělo vyrobí kompenzaci poškozeného svalu jiným svalem. Ten se přetíží, vytvoří se v něm spoušťové body a takto to může pokračovat dál. Reakce se šíří svalovou soustavou a vzniká chronický bolestivý stav nerovnováhy pohybového aparátu. To už není jednoduché vyřešit, ale spoušťové body lze odstranit.


Obsahem kurzu je najít spoušťové body, které zapříčiňují bolesti svalů, uvolnit je na jejich reflexních obrazech na ruce, odhalit špatné pohybové návyky, které je způsobují a navrhnout autoterapii na doma – uvolňování bodů a protahovací cvičení.

Oproti klasickému působení přímo na body to má výhodu v menší bolestivosti (při příliš velké bolesti se bod naopak sevře) a je možné působit i na body ve vazivové tkáni, na které se klasicky nedostanete. Hlavně se však tělo reflexně učí odstranit spasmus samo a výsledek je hlubší a delší než pokud to uděláte za něj. Velmi oceňuji opravdu kvalifikované odpovědi paní Evy na konkrétní dotazy.

 

Reportáž z kurzu:  http://www.trezalka.cz/info/reportaze/SPB-2013-duben/SPB-2013-duben.html

 

Lektorka: Mgr. Eva Nebeská, tvůrce metody

 


Metoda Akupunkt masáže dle Williho Penzela (APM)
(známé také jako „Meridiánové masáže“)

 

                    

Je to varianta čínských masáží, kdy podélnými tahy speciální tužkou masírujeme celé meridiány nebo jejich části a přitom respektujeme všechna pravidla čínské medicíny. Pracujeme-li pouze s body, je efekt rychlý, ale většinou krátkodobý. Willy Penzel je toho názoru, že je nejprve vhodné připravit celý energetický oběh pomocí masáže, a teprve potom doladit celou situaci aplikací bodů, která ale většinou již není zapotřebí. Můžeme si to přirovnat k situaci, kdy se snažíme rozsvítit žárovku a kabel ve zdi bude přerušený. Pokud si představíme vypínač jako akupunkturní bod, k rozsvícení žárovky nedojde, protože dráha (kabel) není v pořádku.

Penzel se zaměřil na zjednodušení složitých pravidel východní medicíny tak, aby APM masáže mohly být prováděny bez dlouhého studia a přitom byly účinné. Velmi výrazně zjednodušil diagnostiku a oproti tradiční čínské medicíně (TCM) zjednodušil průběhy některých drah.

Při kurzech absolventy naučíme meridiány, všechny důležité body, naučíme je používat pět elementů v praxi, základy moxování. Naučíme vyhledávat akupunkturní body vyhledávacím perem E-Acu-pen a ukážeme využití digitálního zobrazení vyšetření meridiánů ACUM, který je naším originálním českým výrobkem. Po absolvování všech kurzů lze získat mezinárodně platný certifikát.

 


MUDr. Zdeněk Šos je jediným autorizovaným lektorem APM pro Čechy a Slovensko
Je autorem knih je autorem knih "Meridiánová masáž / Akupunkt-masáž dle Williho
 Penzela (APM)"  a "Baňkování a moxování pro maséry".        www.reha-arnika.cz

 

Lymfa

Pouze část buněk má svoji krevní cévu. Základní procesy látkové výměny se odehrávají v

Pro látkovou výměnu má základní význam tkáňová tekutina. Vzniká z krevní plazmy a část jí produkují buňky samy. Tkáňová tekutina zásobuje buňky živinami a kyslíkem a odvádí zplodiny, které při tom vznikají a častou jsou pro tělo toxické, zpět do krve. Přitom zhruba 10% tkáňové tekutiny se rozhodne, že bude putovat do krve jinou cestou - mízním systémem. Této části se říká lymfa. Odvádění tkáňové tekutiny je pro tělo velmi důležité. Pokud by nebylo dostatečné, dochází k stagnaci jejího proudění a zanášení organismu škodlivými látkami. 

Lymfa (míza) je většinou bezbarvá kapalina, která obsahuje méně bílkovin než plazma, větší množství tukových kapének ve formě mastných kyselin, vitamíny, cholesterol a další látky vzniklé v průběhu látkové výměny, lymfocyty a další krevní buňky. Její hlavní úkoly:

Součástí mízního systému jsou mízní kapiláry, mízní kolektory, sběrné kolektory, mízní kmeny, hrudní mízovod a mízní uzliny. O pomalý pohyb lymfy se stará hlavně smršťování svalů ve stěně mízních kolektorů a smršťování kosterních svalů. Do žilní krve velmi pomalu vtéká v oblasti levé klíční kosti.

Mízní uzliny mají filtrační funkci a jsou bariérou proti šíření infekce, infekčních mikroorganismů, některých parazitů a nádorových buněk. Většina orgánů a částí těla má regionální uzliny, které jsou obvykle prvním nárazníkem při šíření choroboplodných mikroorganismů. Zasažené uzliny se zvětšují a probíhá v nich zánět, který končí buď likvidací zdroje infekce, nebo jejich rozpadem a proniknutím infekce do dalšího úseku mízního systému.  O imunitu se starají v mízních uzlinách a lymfoidní tkáni bílé krvinky lymfocyty - bez nich imunitní reakce není. Oběh lymfy zajišťuje pomocí lymfocytů přenos informace o infekci a připravuje imunitní systém ke generalizované odpovědi.
Při stagnaci pohybu lymfy dochází k zanesení mízních uzlin a mohou vzniknout lymfedémy.

Rozdíl mezi masážemi

Klasická mechanická lymfatická masáž znamená okamžité odvodnění vnější vrstvy lymfatického systému a má své opodstatnění. Je ale zapotřebí si uvědomit, že zde koná masér práci za organismus a lymfatický systém nemotivuje k zlepšení činnosti.

Reflexní lymfatická masáž na ploskách nohou stimuluje organismus, aby zrychlil tok lymfy sám. Účinek je pomalejší, ale dlouhodobější a hlubší - zasahuje nejprve vnitřní část lymfatického systému. Je to, jako kdybychom čistili zanesené potrubí.

Znalosti RLM můžete uplatnit i doma pro následujících účely

Diagnostický systém ACU-M

Systém ACU-M umožňuje digitální vyhodnocení a zobrazení stavu meridiánů na počítači. Metoda je založena na měření elektrického odporu v některých významných akupunkturních bodech a výsledky jsou na základě východní medicíny potom interpretovány v jednoduchých grafech. Celý koncept vznikl v minulém století na základě nezávislých výzkumů německého lékaře dr. Volla a japonských lékařů Kobei Akabaneho a Yoshio Nakataniho. Uvedení autoři potvrdili, že akupunkturní body a dráhy vedou elektřinu jinak než okolní tkáň a odchylky znamenají dysfunkci meridiánů. Systém ACU-M vznikl ve spolupráci s MUDr. Zdeňkem Šosem a firmou MH System.

 

 

www.acum.cz               www.acum.sk             www.reha-arnika.cz

 

Pozvánka na vernisáž

Pro Ty, které oslovuje pěší putování a poutnictví, přidávám pozvánku na zajímavou akci.

11. 9. 2013 Šestnáctitisíckilometrový vejšlap - vernisáž výstavy a promítání

18:30 Divadlo kámen, Nekvasilova ulice, Praha 8 – Karlín, metro Invalidovna.

Vernisáž výstavy a promítání o pěším putování z Čech do Santiaga de Compostella, Říma a Jeruzaléma. Poutník Petr podstatnou část cesty s koncovkou. Během cesty vystřídal tři a s poslední se setkal v Jeruzalémě. Vernisáž budu s Petrem otevírat koncovkami a fujarou. Vstup volný. Více na

http://www.divadlokamen.cz/index.php?show=7&what=single&vystoupeni_id=421

 

Petr vykročil na jaře 2010 na novou etapu svého života symbolicky - vydal se na pouť do Santiaga de Compostela a urazil ji z Čech v jednom kuse a potom pokračoval dál po Španělsku a Evropě až do Jeruzaléma. Jako doprovod si pořídil koncovku. První zůstala v Rakousku a druhou věnoval příteli a s třetí se po několika konspiracích setkal v Jeruzalémě. 


http://www.pout.eu/

 

Řádky pro koncovkáře: http://koncovky.cz/galerie/akce/PoutnikPetr/Poutnik2010.html